CSED (2024)

CSED, azaz Csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül biztosítva volt 365 napon keresztül, és akinek a gyermeke a biztosítás időszaka alatt, vagy a biztosítás megszűnése után negyvenkét napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás vége után huszonnyolc napon belül születik.CSED jogosultsága

A szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet
  • az újszülöttet örökbefogadási szándékkal nevelésbe vevő nő,
  • a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt végleges döntés alapján gondozza,
  • a vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, illetve ha a csecsemőt szülő nő elhalálozik,
  • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, vagy ha az örökbefogadni szándékozó nő meghal, vagy ha a gyermeket szülő nő felügyeleti joga megszűnt.
Amennyiben a fentebb meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik.CSED

CSED időtartama

A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, 24 hétre, azaz 168 napon keresztül.
Mikortól igényelhető a CSED?
A szülés várható időpontját megelőzően, legkorábban 28 nappal igénybe lehet venni a szülési szabadságot. A szülő nő jogosultsága a csecsemőgondozási díjra legkésőbb a gyermek születésének napjával kezdhető meg.
A szülési szabadság megkezdéséről a munkavállaló és a munkáltató közösen egyezik meg.Meddig jár a CSED?

A csecsemőgondozási díj maximum a gyermek születését követő 168. napig jár. Amennyiben nem a szülő nő veszi igénybe a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot, akkor a gyermek születését követő 168. napjáig jár.CSED összege 2022-ben

A CSED naptári napi összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 100%-a, 2021. július 1-e óta. A megállapított bruttó összeg, az adókedvezményeket figyelembe véve, a megállapító szerv a személyi jövedelemadó-előleget levonja.CSED igénylése

A csecsemőgondozási díj folyósításához nélkülözhetetlen, hogy elfogadásra kerüljön a benyújtott kérelme. A nyomtatvány megnevezése, amit ki kell tölteni: “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához”.
Amennyiben egyszerre szeretné megigényelni a CSED-et és a GYED-et, akkor a “Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.
Minden esetben a foglalkoztatónak kell benyújtania a kérelmet. Amennyiben a  foglalkoztató tb. kifizetőhely, akkor az elbíráló a foglalkoztató kifizetőhelye. Ha a foglalkoztató nem tb. kifizetőhely, akkor a foglalkoztató székhelye szerinti illetékes kormányhivatal bírálja el a kérelmet.

Visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az igénybejelentés napjától számítva. CSED folyósítása

A csecsemőgondozási díjat havonta egyszer, utólag kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. A kifizetés történhet postai úton vagy bankszámlára való utalással, attól függ, hogy az igénylésnél melyik lehetőséget kérelmezte.

A CSED alatt nem lehet munkát vállalni, ha ez megtörténik a csecsemőgondozási díjra való jogosultság megszűnik. Kivételt jelent a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.
 

Információk